Sơn Ngoài Trời

Hệ Polyester-Urethane

Hệ sơn Polyester - Urethane dùng bột sơn tĩnh điện dựa trên hỗn hợp hệ nhựa Polyester và chất đóng rắn Urethane để đạt được mức chịu tia cực tím, thời tiết, và xà phòng hoá cho màng sơn. Màng sơn dùng hệ này có tính chất thẩm mỹ cao cùng với khả năng chống chịu thời tiết tuyệt vời.

Hệ sơn Polyester - Urethane được sử dụng rộng rãi trong việc phun lên các sản phẩm như cột thu lôi, đĩa vệ tinh, dụng cụ làm việc, ...

Hiện tại, Đại Phú đang sản xuất 01 dòng sản phẩm với hệ sơn hỗn hợp nhựa Polyester và Urethane:

PU: Phù hợp với các yêu cầu cơ bản tới nâng cao của màng sơn trong hệ sơn này.