Xe đẩy Xe đẩy OptiFlex® Pro Q: Thay đổi màu sắc trong 35 giây.

Không cần vốn đầu nhiều, khách hàng có thể giảm thời giản chờ thay đổi màu và tối ưu năng suất làm việc.

Xe đẩy OptiFlex® Pro B: Tuyệt vời cho đổi màu thường xuyên

Xe đẩy lấy bột thẳng từ thùng chưa. Không cần phải thay và rửa thùng chứa trước mỗi lần đổi màu.

Xe đẩy OptiFlex®Pro F: chất lượng và năng suất

Thùng chứa với dung tích 50 l thích hợp cho sử dụng thường xuyên và làm tơi bột hoàn hảo ngay cả khi ở trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Xe đẩy OptiFlex®Pro FE: được thiết kế cho các công trình sử dụng bột enamel

Sử dụng bột enamel dễ dàng và cho màng sơn với tính chất phức tạp cao với năng suất vượt cả mong đợi, ngay cả khi ở trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Xe đẩy OptiFlex® Pro S: đáp án tốt nhất cho các loại bột phức tạp.

Thiết kế đọc đáo giúp cho giữ các loại bột khó làm tơi hoặc bón cục.

Xe đẩy OptiFlex® Pro F Spray: được thiết kế cho hiệu năng cao hơn

Việc sử dụng máy bơm bột OptiSpray AP01 giúp bảo đảm màn sơn tuyệt vời với khả năng bơm 600g/phút.

Xe đẩy OptiFlex® Pro B Spray: Box manual unit with OptiSpray application pump

Thay đổi màu nhanh và dễ dàng với ống dẫn bột kết nối với thùng chứa.

Xe đẩy OptiFlex® Pro L / C: thích hợp cho các lô lẻ và phòng thí nghiệm

Với thiết kế súng phun gọn gàng và thùng chứa bột dung tích 4l tạo nên sự linh hoạt, dễ sử dụng và kết quả tuyệt vời.

Xe đẩy OptiFlex® Pro CF: Cho phòng thí nghiệp

Thích hợp với các lô bột nhỏ.

Xe đẩy OptiFlex® Pro W: tích hợp dễ dàng với mọi hệ thống sơn

Được thiết kế để gắn trên thành của buồng phun sơn OptiFlex Pro W, có thể dễ dàng tích hợp với tất cả hệ thống sơn.