Tất cả bột và súng phun mà bạn cần

Thùng chứa bột có sẵn ở nhiều dung tích, từ 50l tới 200l và có thể dễ dàng dùng cho tới 32 súng phun.

Làm tơi bột hoàn hảo cho khâu chuẩn bị bột

Hệ thống cao cấp làm tơi bột phân tán khí nén trong mọi bề mặt của thùng chứa giúp tạo nên bột được phun ra luôn trong tình trạng tốt.

Dễ dàng tích hợp vào mọi hệ thống

Bột mới, bột thu hồi, và ống hơi giúp tạo nên khả năng tích hợp vào mọi hệ thống.

Tích hợp cảm biến mức độ bột

Tia cảm biến - được điều chỉnh theo chiều cao của thùng chứa - sẽ phát động cảnh báo hoặc tự động thêm bột mới khi dung tích bột quá thấp.

Tính năng rung sàn cho các loại bột khó

Thùng chứa bột có thể được tích hợp thêm tính năng rung sàn giúp làm tơi bột cho các loại bột khó làm tơi.

Dễ dàng di chuyển nhờ vào xe đẩy bột

Thùng chứa bột có thể để trên xe đẩy để dễ dàng di chuyển tới nơi khách hàng cần.

Dễ dàng tháo để bảo trì

Thùng chứa bột có thể tháo hoàn toàn giúp cho công đoạn bảo trì cho thay sàn làm tơi hoặc các bộ phận khác một cách dễ dàng và nhanh chóng.